© 2016 by Notes for Peace
 

Våra samarbetspartners

VAD KAN JAG GÖRA FÖR FREDEN?

Här låter vi människor berätta om hur de valt att skapa förändring i världen. Vad kan jag göra för freden? Tillsammans gör vi skillnad!
  • Notes for Peace

Vi träffar Gapminder

Notes for Peace träffar Olof Granström - samhällsvetare och utbildare med stor passion för ett livslångt lärande. Olof arbetade med Hans Rosling och fortsätter nu i samma fotspår för att sprida kunskap och ett livslångt lärande till folket i den stiftelse, Gapminder som Hans var med och grundade.  

Olof har en bakgrund som pedagog. Han har arbetat som föreläsare, organisationsutvecklare och expert för Universitets och Högskolerådet. Just nu arbetar han på Gapminder där han utvecklar projektet, föreläsningar och workshops och skapar gratis undervisningsmaterial. Olofs mål har alltid varit att ge människor en bättre förståelse för världen som ett ramverk för ett livslångt lärande och om vår ständigt föränderliga värld. Under sin tid på Gapminder har han gjort många föreläsningar och workshops för intressenter över hela världen men alltid med ett fokus på en fakta-baserad världsbild och livslångt lärande.1. Hur har du valt att skapa förändring i världen? Jag arbetar egentligen för att andra människor ska kunna skapa förändring. Det låter kanske konstigt men mitt arbete på den svenska stiftelsen Gapminder handlar inte om att förändra, komma med förslag och tänka ut hur andra skall agera. Vi strävar efter, att i den svenska professorns Hans Roslings anda, ge människor en faktabaserad världsbild. Så att de själva står bättre rustade att förändra världen men utifrån fakta.


2. Vad drömmer du om? Genom att fler människor ser världen utifrån fakta, ser att ofta är likheterna större än skillnaderna, ser de förbättringar som sker och lär från dem för att ta sig an utmaningar vi står inför. Vi har kapacitet att agera utifrån fakta och därigenom fatta beslut som inte grundar sig på alla de instinkter och tankefällor vi har. Vi har så enkelt att fatta beslut som baseras på våra rädslor, vad vi tror är rätt och vår egen erfarenhet.3. Vilket är ditt viktigaste tips till andra?  Jag hoppas att fler människor skulle ta sig tid att verkligen se världen. Alla de fantastiska förbättringar som skett under de senaste 200 åren men kanske framförallt de senaste 20 åren. Hur barnadödligheten gått ner dramatiskt, hur andelen människor i extrem fattigdom halverats under de senaste 20 åren och inte minst hur idag nästan 9 av tio barn faktiskt får en grundläggande skolgång där de borde få lära sig att läsa, skriva och räkna. Vi måste se dessa förbättringar inte minst för att orka ta sig an alla de utmaningar vi står inför inte minst inom miljöområdet.Skulle jag ge två tips om hur man bättre förstår världen är det ödmjukhet inför att vi faktiskt inte vet särskilt mycket om världen utifrån våra erfarenheter utan vi behöver data och fakta. Det andra tipset är nyfikenhet, vi kanske inte vet allt men idag finns det faktiskt så mycket data och fakta om världen så vi kan ta reda på så mycket. En ödmjukhet inför att vi inte vet allt men också en nyfikenhet på världen.


4. Notes for Peace ska genomföras igen 2019 – vad tycker du om det och vad hoppas du få uppleva?

Jag hoppas att få träffa spännande människor och genom samtal och diskussioner lära mig mer om världen. Trots att vi inte kan förstå världen med bara statistik så kan vi inte heller förstå den med endast statistik och som Hans sa: du behöver excel-arket i ena handen och din kärlek och intresse för människor för att förstå världen i andra handen.

8 visningar