© 2016 by Notes for Peace
 

Våra samarbetspartners

VAD KAN JAG GÖRA FÖR FREDEN?

Här låter vi människor berätta om hur de valt att skapa förändring i världen. Vad kan jag göra för freden? Tillsammans gör vi skillnad!
  • Notes for Peace

Jan Eliasson träffar Notes for Peace


Vad kan jag göra för freden? Idag träffar vi Jan Eliasson. En bekymrad optimist kallar han sig själv när vi talar om vår värld. En förebild för Notes for Peace, och en man som bär på enormt mycket kunskap och erfarenheter kring praktiskt fredsarbete. En stor man med ett varmt hjärta som visar en stor ödmjukhet inför vår värld. Jan Eliasson var ordförande i FN:s generalförsamling 2005–2006 och Sveriges utrikesminister mellan 24 april och 6 oktober 2006. Han var vice generalsekreterare för FN 2012–2016 och ordförande i Stockholms internationella fredsforskningsinstitut SIPRI sedan juni 2017.


Just nu pustar Jan ut efter ett långt arbetsår med SIPRI https://sipri.org/ där Jan Eliasson är ordförande. När han flyttade hem till Sverige efter sina FN-uppdrag har han även börjat arbeta tillsammans med sina barn i Eliasson Group, som arbetar med kopplingen migration, flyktingar och demokrati. Just i skrivande stunden hämtar han kraft i den svenska sommaren, trädgårdsarbetet för att i höst ”gå ner till fulltid”. Efter sin tid i FN och många intensiva arbetsår tycker Jan att det känns skönt att vara tillbaka i Sverige, få bestämma över sin egen tid och börja lämna över stafettpinnen till andra. Han tycker att det känns meningsfullt att vara med och bygga upp vårt fina land.


Jan Eliasson engagerad i Notes for Peace

Hur har du valt att skapa förändring i världen? Jag började som utbytesstudent i USA. Jag kände direkt att detta var den miljö som jag vill arbeta i. Jag har svenska värderingar och bär på en svensk kultur och det blev ett sökande att få arbeta med fred, genom UD. Jag kom snabbt fram till medling och hjälpte Olof Palme i konflikten mellan Iran och Irak. Jag har haft många medlingstjänster inom FN och som vice generalsekreterare en möjlighet att få påverka hur FN arbetar. Många har starka åsikter om FN men FN är en spegling av vår värld som den är just nu – och en spegling av vår värld, hur den borde vara. Vi ska minska klyftan mellan hur världen är och hur den borde vara och jag känner mig tacksam för att få vara med och bidra. Jag tycker verkligen om att medla, jag dras till konflikter och tycker väldigt mycket om att utveckla metoder för att medla.


Medling för mig handlar om fyra saker: 1. Ordet. Ordet du väljer stänger eller öppnar en möjlighet. 2. Tid. Tidpunkten du väljer att lägga fram ordet. 3. Kultur. Graden av kulturförståelse och respekt för andra människor. 4. Relationer och personlighet. Dina personliga relationer och personlighet är viktigt, liksom att hålla sig till sanningen och inspirera!

Jag kom själv från enkla förhållanden men har haft möjlighet till en fin utbildning där jag träffat väldigt många olika människor. Detta gav mig en trygghet i att möta vem som helst. Jag har alltid känns stor respekt för alla människor och har en stor grundkänsla av allas lika värde och kraften som finns i var och en.


Vad drömmer du om? Om att världen ska bli bättre. Jag är hoppfull men en bekymrad optimist. Jag känner negativa vibrationer runt om i världen men också på nära håll. Det finns många mörka tendenser vi behöver motverka som naggar på mänskliga rättigheter och demokrati. Vi behöver fingertopps känsla och notera detta. Jag vill vara med att bidra och vi behöver samla de goda krafterna som finns. Trots negativa vibrationer finns hoppet kvar. Detta visar sig bland annat i kvinnans frammarsch och ungas sökande roll, kunskap och slutligen internationellt samarbete kring krigspolitik - områden som utvecklats mycket senaste tiden.


3. Vilket är ditt viktigaste tips till andra?  Att lyssna och lära. Respektera andra.

Min pappa sa alltid att vi har två öron och en mun. Att lyssna i kombination med handlingskraftig ödmjukhet är viktigt!


Notes for Peace ska genomföras igen 2019 – vad tycker du om det och vad hoppas du få uppleva? Jag var med under Notes for Peace i Varberg 2016 och fick en väldigt positiv erfarenhet av fredskonserten och mötesplatsen. Det glädjer mig verkligen att Notes for Peace ska göras igen. Vi behöver en värld i balans och jag vill gärna lära ut en formel jag tagit fram: Det blir ingen fred utan utveckling, det blir ingen utveckling utan fred. Det blir varken fred eller utveckling utan mänskliga rättigheter. Dessa tre pelare vill jag att besökarna ska få uppleva och lära mer om under Notes for Peace. Kombinationen av fakta, feeling och folkrörelse är väldigt bra! Jag ser en stor potential i Notes for Peace och ser fram emot 2019.

98 visningar